بازی Neverwinter Nights Enhanced Edition برای کامپیوتر

Neverwinter Nights Enhanced Edition v83.8193.27 – GOG

Neverwinter Nights: Enhanced Edition adds all-new enhanced features to the content of Neverwinter Nights Diamond Edition.

Slink through the shadows as a deadly half-elven rogue, wield fearsome magics as a powerful gnomish sorcerer, vanquish your foes as an armor-clad dwarven paladin… whatever hero you create, incredible adventures await.

Discover magic, wonder, and danger at every turn on your own or with friends in these classic Dungeons & Dragons adventures.
Enhanced Features:
Improved Display: Your portrait, combat bar, inventory, and other UI elements adjust in size based on your chosen resolution including 1080p and 4k.
Advanced Graphics Options: Pixel shaders and post-processing effects make for crisper, cleaner visuals. Enable contrast, vibrance, and depth of field options as preferred.
Community Endorsed: Original developers have teamed with key members of the Neverwinter Nights community to curate important fan-requested improvements to support players, storytellers, and modders.
Backwards Compatibility: Works with save games, modules, and mods from the original Neverwinter Nights. A galaxy of community created content awaits.
Restored Multiplayer: A completely rebuilt multiplayer system makes it easy to find online persistent worlds and game with friends
More Modder Opportunities: Toolset quality-of-life improvements, shaders, filters, texture maps, and a new material systems allow creators to make amazing looking models and modules.

بازی,بازی کامپیوتر,نقش آفرینی,بازی Neverwinter Nights Enhanced Edition,دانلود,دانلود بازی Neverwinter Nights Enhanced Edition,دانلود بازی کامپیوتر Neverwinter Nights Enhanced Edition

#بازی #Neverwinter #Nights #Enhanced #Edition #برای #کامپیوتر
دانلود برنامه

Leave a Reply